1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Odsjek za propise

 

Odsjek za propise obavlja poslove koji se odnose na:

 

  • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva;
  • davanje stručnih mišljenja na propise koji su u postupku donošenja;
  • pokretanje inicijative i izradu tekstova  izmjena i dopuna važećih propisa;
  • davanje mišljenja u svezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva;
  • pružanje stručne pomoći tijelima uprave, građanima, ustanovama i drugim subjektima iz svog djelokruga;
  • praćenje stanja i djelovanja sustava uprave, te obradu sustavnih pitanja iz djelokruga rada Ministarstva;
  • praćenje i osiguravanje primjene propisa iz djelokruga Ministarstva;
  • i druge poslove i zadaće koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.