1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Odsjek za upravu

 

Odsjek za upravu obavlja poslove koji se odnose na:

 

 • sustav uprave i lokalne samouprave u Županiji;
 • osiguranje provedbe zakona, uredbi i drugih propisa u svezi organizacije i metoda rada u ostvarivanju funkcija tijela uprave i lokalne samouprave;
 • izradu nacrta i prijedloga zakona, uredbi i drugih propisa iz područja uprave i lokalne samouprave;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tijelima uprave i lokalne samouprave;
 • javnost rada uprave i lokalne samouprave;
 • rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima;
 • pravilnost primjene odredbi u upravnom postupku;
 • primjenu propisa o uredskom poslovanju;
 • poslove upravne inspekcije;
 • sustav notarske službe u Županiji;
 • osiguranje i vođenje evidencije povjerljive i strogo povjerljive pošte.