1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Popis notara

IZVOD -  ZAKON O NOTARIMA
 
Članak 1.
Cilj Zakona
 
Ovim Zakonom uređuju se organizacija, ovlaštenja, način rada, notarski ispit, kao i druga pitanja od značaja za rad notara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija)
 
Članak 2.
Javna služba
 
Služba notara je javna služba koju obavljaju notari, koji su samostalni i neovisni nositelji te službe.
 
Članak 4.
Dokazna snaga notarskih isprava
 
Notarske isprave su sve isprave notara, koje on sačini na temelju ovog Zakona, a u okviru svoje nadležnosti.
Notarske isprave su: isprave nastale notarskom obradom, notarske ovjere i notarske potvrde.
Notarske isprave su javne isprave i važe kod svih organa vlasti, pravnih osoba i drugih institucija neovisno od toga od kojeg su notara izdate.
Notarski obrađene isprave, koje je notar sačinio u granicama svojih službenih ovlaštenja u propisanoj formi, imaju punu dokaznu snagu javne isprave o izjavama datim pred notarom.
Notarske ovjere i potvrde imaju dokaznu snagu javne isprave o činjenicama o kojima se u njima svjedoči.
Dopušteno je dokazivati da je izjava netočno notarski obrađena, odnosno da su posvjedočene činjenice netačne.
 
Članak 73.
Pravni poslovi za koje je obvezna notarska obrada isprava
 
Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose se na:
1. pravne poslove o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između osoba koje žive u vanbračnoj životnoj zajednici,
2. raspolaganja imovinom malodobnih i poslovno nesposobnih osoba,
3. pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske forme, u ovom slučaju, nadomješta izvršenjem obećane činidbe,
4. pravne poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama,
5. osnivačka akta gospodarskih društava i utvrđivanje njihovih statuta, kao i svaka promjena statuta.
Pravni poslovi, za koje, protivno stavku 1. ovog članka, nisu sačinjene notarski obrađene isprave, ništavi su.
Neovisno od odredbe stavka 1. ovog članka, obveze notarske obrade isprava mogu biti predviđene i u drugim zakonima.
Stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove, koji nisu navedeni u stavku 1. ili 3. ovog člana.
Odredbe ovog članka vrijede samo tako dugo dok ne budu zamijenjene posebnom regulativom o obvezi notarske obrade isprava, koje ih izričito u cjelini ili u dijelovima stavlja van snage.
 
SLUŽBENE ADRESE NOTARA
 
 
            1. Općina Ljubuški – 2 notara sa službenim sjedištem u Ljubuškom
 
1.      Zdenko Puljić, rođen 21. veljače 1961. godine; Zrinski-Frankopana 36., 88320 Ljubuški,
Tel.: 831-501, 837-804; Mob.: 063/321-610
 
2.      Tomo Šimić, rođen 11. travnja 1962. godine; A. Šimića bb,                 88320 Ljubuški,
Tel.: 830-743; Mob.: 063/890-550
 
 
            2. Općina Posušje – 1 notar sa službenim sjedištem u Posušju
 
1.      Anđa Šušnjar, rođena 30. travnja 1962. godine; Stjepana Radića br. 34., 88240 Posušje,
Tel.: 681-151; Mob.: 063/426-143
 
 
            3. Općina Široki Brijeg – 2 notara sa službenim sjedištem u Širokom Brijegu
 
1.      Ankica Primorac, rođena 13. siječnja 1959. godine; Antuna Mihanovića 18b., 88220 Široki Brijeg,
Tel.: 704-303; Mob.: 063/360-606
 
2.      Gojko Kolobarić, rođen 2. siječnja 1955. godine; Trg Širokobrijeških žrtava, 88220 Široki Brijeg,
Tel.: 702-475, 702-476; Mob.: 063/329-914