1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Sektor za opće i računovodstvene poslove

 

Sektor za opće i računovodstvene poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 

 • davanje uputa, objašnjenja i mišljenja o primjeni propisa o radu u Ministarstvu;
 • obavljanje svih radnji u svezi radnih odnosa, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja državnih službenika i namještenika;
 • pripremanje dokumentacijske i analitičke podloge za obradu podataka iz mjerodavnosti sektora;
 • organiziranje administrativnih poslova, te poslova tipkanja, umnožavanja i slaganja raznih  materijala iz mjerodavnosti sektora;
 • obavljanje poslova uredskog poslovanja u Ministarstvu,
 • osiguranje vođenja evidencije povjerljive i strogo povjerljive pošte;
 • prijam i dostavu pošte, poslovi pri telefonskoj centrali, te drugi opći i zajednički poslovi;
 • računovodstvene i informacijske poslove za potrebe Ministarstva;
 • objedinjavanje i predlaganje proračuna Ministarstva;
 • predlaganje i praćenje investicijskih programa iz djelokruga Ministarstva;
 • izradu obračuna, financijskih planova i izvješća, te vođenja knjigovodstvene dokumentacije;
 • obračun plaća i ostalih primanja državnih službenika i namještenika;
 • obavljanje novčanih transakcija i vođenje odgovarajuće dokumentacije;
 • po potrebi sudjeluje u nadzoru nad provođenjem rada za opće dobro na slobodi,
 • i druge poslove i zadaće koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.