1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Sektor za upravu i propise

 

Sektor  za upravu i propise obavlja upravne i druge stručne poslove i zadaće, koji se odnose na:

 

 • sustav uprave i lokalne samouprave u Županiji;
 • osiguranje provedbe zakona, uredbi i drugih propisa u svezi organizacije i metoda rada u ostvarivanju funkcija tijela uprave i lokalne samouprave;
 • izradu nacrta i prijedloga zakona, uredbi i drugih propisa iz područja uprave i lokalne samouprave;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tijelima uprave i lokalne samouprave;
 • javnost rada uprave i lokalne samouprave;
 • rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima;
 • pravilnost primjene odredbi u upravnom postupku;
 • primjenu propisa o uredskom poslovanju;
 • poslove upravne inspekcije;
 • sustav notarske službe u Županiji;
 • osiguranje i vođenje evidencije povjerljive i strogo povjerljive pošte;
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva;
 • davanje stručnih mišljenja na propise koji su u postupku donošenja;
 • pokretanje inicijative i izradu tekstova  izmjena i dopuna važećih propisa;
 • davanje mišljenja u svezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva;
 • pružanje stručne pomoći tijelima uprave, građanima, ustanovama i drugim subjektima iz svog djelokruga;
 • praćenje stanja i djelovanja sustava uprave, te obradu sustavnih pitanja u području uprave;
 • po potrebi sudjeluje u nadzoru nad provođenjem rada za opće dobro na slobodi
 • obavljanje drugih poslova i zadaća koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.