1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Sektor pravosuđa

 

Sektor pravosuđa obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 

 • obavljanje nadzora nad radom pravosudnih tijela u domeni pravosudne uprave;
 • suradnju s pravosudnim tijelima u rješavanju pritužbi koje primi Ministarstvo, a koji se odnose na pravosudnu upravu;
 • prikupljanje statističkih podataka o radu pravosudnih tijela;
 • osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za rad pravosudnih tijela, ako Zakonom nije drugačije propisano;
 • provođenje nadležnosti u svezi sa proračunima pravosudnih tijela, sukladno Zakonu;
 • prijem i razmatranje osnovanosti predstavki i pritužbi građana na rad pravosudnih tijela zbog ne postupanja, odugovlačenja postupka ili drugih sličnih razloga;
 • suradnju i razmjenu obavijesti s Federalnim ministarstvom pravde;
 • suradnju sa Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem u poslovima koji se odnose na pravosudnu upravu;
 • vođenje Registra udruga sukladno Zakonu;
 • praćenje primjene propisa u pravosudnim tijelima, analiziranje nastalih problema i predlaganje mjera za njihovo uklanjanje;
 • provodi postupak izvršenja kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi;
 • obavljanje drugih poslova i zadaća koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.