1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Nadležnosti ministarstva pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na:

  •  nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave županijskih pravosudnih institucija,
  •  upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na nadzor nad obavljanjem poslova uprave županijskih tijela uprave,
  •  upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na nadzor nad obavljanjem poslova uprave općinskih službi za upravu,
  •  poslove stručnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika i kadrovske popunjenosti Ministarstva sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
  •  osigurava materijalne uvjete za rad pravosudnih institucija i tijela županijske uprave,
  •  provodi aktivnosti vezane za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz područja pravosuđa i uprave,
  •  poduzima potrebne radnje u smislu organizacije stručnog nadzora na provedbi zakona iz svog djelokruga rada kao i poslove registriranja udruga građana.