1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ŠIROKI BRIJEG: Ministar Zovko održao sastanak s notarima u povodu 15. godišnjice uspostave notarijata u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Dana, 8. lipnja 2022., u Sirokom Brijegu, na inicijativu ministra pravosuđa i uprave Kristijana Zovke, a u povodu petnaest godina notarijata, održan je radni sastanak s notarima sa službenim sjedistem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na iniciranom sastanku razgovaralo se općenito o radu notarske službe, kao i mogućnostima poboljsanja iste, osobito u dijelu koji se odnosi na sortiranje i smjestaj arhivske građe notarskih ureda. Također, razgovaralo se o problematici provedbe rjesenja o nasljeđivanju koje donose notari u ostavinskim postupcima, odnosno upisa po službenoj dužnosti istih kod nadležnih službi za imovinsko pravne-poslove grada/općine u sastavu Županije Zapadnohercegovačke, kao i nadležnih zemljisno-knjižnih odjela Sudova u Sirokom Brijegu i Ljubuskom.

alt

Imajući u vidu zakonsku normativu obavljanja notarske službe do navrsenih 70 godina života, ministar Zovko se osvrnuo i na skoro umirovljenje notara sa službenim sjedistem u općini Posusje, kao i potrebu poduzimanja zakonom utvrđenih procedura, nakon nastupanja činjenice prestanka rada navedenog notarskog ureda, kako bi usluge notarskog ureda bile dostupne građanima, kao i pravnim osobama općine Posusje.

Podsjećamo kako je notarska služba u Županiji Zapadnohercegovačkoj otpočela?‚  s radom 2007. godine, te da Županija ima 6/6 notara, sto je i zakonski maksimum i to po dva sa službenim sjedistem u Sirokom Brijegu i Ljubuskom, te po jednog sa službenim sjedistem u Posusju i Grudama.