1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Zajednička Izjava za javnost s Konferencije ministara pravde sa svih razina vlasti u BiH i predsjednika VSTV-a i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

alt

U Sarajevu je održana peta Konferencija ministara pravde sa svih razina vlasti u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinirano praćenje implementacije najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH i usuglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde u BiH, razmjenu stavova, te bolje korištenje domaćih i donacijskih sredstava.

Dosadašnja praksa pokazala je da unutar ustavnog okvira BiH, sustav pravde koji predviđa jednake standarde, osiguranje integriteta, odgovornosti, profesionalizma, efikasnosti i nezavisnosti, moguće je jedino ostvariti aktivnim i koordiniranim radom institucija s misijom za njegovu uspostavu i funkcioniranje.

Organiziranje  5. ministarske konferencije predstavlja čvrsto i jasno opredjeljenje za nastavak reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvobitno  na provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcijskog plana za njeno provođenje.

Sudionici ministarske konferencije dali su punu podršku godišnjem Izvješću o provođenju Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za 2018. godinu, Izvješću o statusu aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH Organizacija civilnog društva, Izvješću o praćenju i ocjeni efikasnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH, prioritetima donatorske pomoći i nastavku reformi na osnovu revidiranog Akcijskog planu za vrijeme 2019. i 2020. godine.

S Konferencije je upućen zahtjev za što brže usvajanje revidirane Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina i donošenje zakonskih rješenja na svim nivoima vlasti koji će doprinijeti jačanju vladavine prava.

 

Sarajevo, 25. ožujka  2019. god.