1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Sarajevo: Javni poziv za imenovanje vještaka

Federalno Ministarstvo pravde Sarajevo,  uputilo je Javni poziv za  imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i  Hercegovine, koji ostaje otvoren  90 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.  

Javni  poziv se ne odnosi se na stalne sudske vještake koji su već imenovani od strane federalnog ministra pravde i nalaze se na Listi stalnih sudskih vještaka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sadržaj Javnog poziva možete preuzeti web stranici Federalnog ministarstva pravde:

http://www.fmp.gov.ba