1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SARAJEVO: ZAJEDNIČKA IZJAVA S 3. KONFERENCIJE MINISTARA PRAVDE U BIH, PREDSJEDNIKA VSTV-a I PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA

alt

2. ožujka 2018., u Sarajevu je održana treća Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, kojoj je nazočila Anita Markić, ministrica pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinirano praćenje provođenja najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH. Održavanjem ministarskih konferencija omogućava se usaglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde u BiH, razmjena iskustava, te bolje korištenje domaćih i donatorskih sredstava.

Očuvanje integriteta, učinkovitosti i nezavisnosti sustava pravde je ključna odrednica svakog demokratskog društva.

Dosadašnja praksa je pokazala kako unutar ustavnog okvira BiH, sustav pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i nezavisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovo uspostavljanje i funkcionisanje.

Organiziranje 3. ministarske konferencije predstavlja važan korak u učvršćenju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno u provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcijskog plana za njeno provođenje.

Sudionici ministarske konferencije dali su punu podršku aktivnostima na uspostavljanju partnerskih odnosa, međusobnoj saradnji i zajedničkom radu institucija sektora pravde u BiH.

Praćenje provođenja zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje najvažnijih reformskih pitanja u sektoru pravde u BiH vršit će funkcionalne radne grupe, uspostavljene rješenjem ministra pravde BiH, a na prijedlog institucija koje sudjeluju u radu ministarske konferencije.

Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama se donose konsenzusom i na svakoj ministarskoj konferenciji će biti izrađene zajedničke preporuke, zaključci i izjave za javnost.

Ministarske konferencije će se održavati dva puta godišnje u mjestu koje dogovore sudionici konferencije.

Stručnu i tehničku podršku u pripremi i održavanju ministarskih konferencija pružit će sektori ili osobe u ministarstvima pravde BiH, entiteta, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije unutar svojih institucija.

Ministarstva pravde u BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH se obavezuju da će podržavati rad ministarskih konferencija i sudjelovati u njihovom radu.

Sarajevo, 3. ožujka 2018. godine