1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

01. travnja - Dan pravosuđa Županije Zapadnohercegovačke

alt

 

Obilježavajući 1. travnja - dan pravosuđa Županije Zapadnohercegovačke, prisjećamo se uspostave ustroja vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, odnosno uspostave nezavisne sudske vlasti  koja predstavlja ključni indikator dostignute razine vladavine prava u demokratskim društvima.

Apostrofirajući  presudnu ulogu pravosudnog sustava u zaštiti ljudskih prava i sloboda, nezavisnost pravosudnih institucija strateška su vizija na europskom putu.

Težeći ka tom putu kroz uspostavu međunarodnih standarda pravosudnog sustava, uz dosljednu primjenu načela vladavine zakona i trodiobe vlasti, predstavnicima pravosudnih vlasti, djelatnicima pravosudnih tijela ali i svima onima  koji su zaslužni za uspostavu i održivost pravosudnog sustava u Županiji Zapadnohercegovačkoj upućujem čestitku u povodu Dana pravosuđa.

 

MINISTRICA:  Anita  Markić