1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SARAJEVO: Ministrica pravosuđa i uprave ŽZH Anita Markić sudjelovala u radu Prve konferencije ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudnog povjerenstva BD BiH

Očuvanje integriteta, učinkovitosti i nezavisnosti sustava pravde ključna su odrednica svakog demokratskog društva. Dosadašnja praksa pokazala je kako unutar ustavnog okvira BiH, sustav pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i nezavisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovu uspostavu i funkcioniranje, poručeno je u zajedničkoj izjavi s Prve konferencije ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudnog povjerenstva BD BiH (MK), održane 8. ožujka 2016., u Sarajevu.

 

alt

 

 

Na održanoj Konferenciji državni ministar pravde Josip Grubeša, podsjetio je kako je prije šest mjeseci usvojena Strategija reforme pravde BiH, kojom je Ministarska konferencija uspostavljena.

Ministarske konferencije uspostavljene su radi osiguranja koordiniranog praćenja provedbe najvažnijih strateških programa i aktivnosti od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH, a njihovim održavanjem omogućuje se usuglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde, razmjena iskustava i bolje korištenje domaćih i stranih potencijala.

Tijekom  prve konferencije predstavnici federalnog i nekih županijskih ministarstava pravde potpisali su Sporazum o tehničkoj suradnji za uspostavu internet stranice udruženja i fondacija registriranih na svim razinama u BiH, s tim da je ostavljena mogućnost drugim sudionicima za naknadno potpisivanje istog.

 Sporazum ove vrste iskorak  je u transparentnosti rada NVO-a, čime će prvi put podaci iz registara različitih razina vlasti biti javno dostupni na jednom mjestu.

Konferencije će se održavati dva puta godišnje u mjestu koje dogovore sudionici. Praćenje provedbe zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje najvažnijih reformskih pitanja u sektoru pravde obavljat  će funkcionalne radne grupe koje će biti uspostavljene rješenjem ministra pravde BiH na prijedlog institucija koje sudjeluju u radu Ministarske konferencije.

Naglašeno je kako su organizacija Ministarske konferencije i njen budući rad značajan korak u učvršćenju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde, prvobitno u provedbi Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko Distrikta usvojili prošle godine.