1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Održana 2. Konferencija ministara pravosuđa u BiH, predsjednika VSTV BiH i PPBD BiH

 

altS ciljem operacionalizacije mehanizama za praćenje i ocjenu provedbe, kao i službenog početka praćenja provedbe AP SRSP u BiH, 6.6.2017. godine u Zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, održana je druga Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV-a BiH i PP-a BD.

U radu Konferencije sudjelovala je i Ministrica pravosuđa  i uprave ŽZH Anita Markić.

 

alt

 

 

ZAJEDNIČKA IZJAVA ZA JAVNOST S DRUGE KONFERENCIJE MINISTARA PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI, PREDSJEDNIKA VISOKOG SUDBENOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE I PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKOG DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Danas je u Sarajevu održana druga Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH i Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH.
Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinirano praćenje provedbe najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH. Održavanjem ministarskih konferencija omogućava se usuglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde u BiH, razmjena iskustava, te bolje korištenje domaćih i donatorskih sredstava.
Očuvanje integriteta, učinkovitosti i neovisnosti sustava pravde je ključna odrednica svakog demokratskog društva.
Dosadašnja praksa je pokazala da unutar ustavnog okvira BiH, sustav pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i neovisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovu uspostavu i funkcioniranje.
Organiziranje Druge ministarske konferencije predstavlja važan korak u učvršćenju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno u provedbi Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta BiH, kao i Akcijskog plana za njezinu provedbu.
Sudionici ministarske konferencije dali su punu podršku aktivnostima na uspostavi partnerskih odnosa, međusobnoj suradnji i zajedničkom radu institucija sektora pravde u BiH.
Praćenje provedbe zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje najvažnijih reformskih pitanja u sektoru pravde u BiH vršit će funkcionalne radne skupine koje će se uspostaviti rješenjem ministra pravde BiH, na prijedlog institucija koje sudjeluju u radu ministarske konferencije.
Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama se donose konsenzusom i na svakoj ministarskoj konferenciji će biti izrađene zajedničke preporuke, zaključci i izjave za javnost.
Ministarske konferencije će se održavati dva puta godišnje u mjestu koje dogovore sudionici konferencije.
Stručnu i tehničku potporu u pripremi i održavanju ministarskih konferencija pružit će sektori ili osobe u ministarstvima pravde BiH, entiteta, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH i Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH, koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije unutar svojih institucija.
Ministarstva pravde u BiH, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH i Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta BiH se obvezuju da će podržavati rad ministarskih konferencija i sudjelovati u njihovom radu.

Sarajevo, 06. lipnja 2017. godine