1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

VAŽNA OBAVIJEST: Komunikacija sa strankama u Ministarstvu pravosuđa i uprave za vrijeme trajanja pandemije izazvane corona virusom (COVID-19)

23 Ožujak 2020

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za vrijeme trajanja pandemije bolesti corona virusa (COVID-19), koja je stupila na snagu 23.03.2020. godine.

Prema Zaključku Vlade Županije Zapadnohercegovačke od 23. ožujka 2020. godine RADNO VRIJEME u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke za vrijeme trajanja pandemije bolesti je od 8.00 do 13.00.

Odlukom je utvrđena organizacija rada, raspored rada i radnog vremena, te obavljanje nužnih i neodgodivih poslova, kao i broj državnih službenika i namještenika potrebnih za njihovo obavljanje u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za vrijeme trajanja pandemije bolesti corona virusa (COVID-19).

Ono što je bitno istaknuto u Odluci, a odnosi se na rad sa strankama u pružanju usluga građanima je:

- da za vrijeme trajanja pandemije Ministarstvo neće neposredno raditi sa strankama, osim u iznimnim situacijama.

- da će se komunikacija sa strankama obavljati putem redovne pošte, telefona i  elektroničkim putem.

Kontakti za komuniciranje i rad sa strankama za vrijeme važenja Odluke su:

     telefon: 00387 39 703 234;

     fax: 00387 39 703 229;

     e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U slučaju iznimne situacije, odnosno potrebe neposrednog kontakta, upozoravamo kako je stranka obvezna javiti se službujućem djelatniku na prijavnici održavajući propisanu mjeru socijalne distance, i pričekati odgovarajuće upute nadležnog službenika, odnosno namještenika.

Molimo sve korisnike usluga za poštivanje navedenih pravila i smjernica koje su produkt nastale situacije, odnosno pandemije izazvane corona virusom (COVID-19).

Pozivamo vas i apeliramo da se pridržavate i svih zapovjedi i mjera koje je naložio Stožer civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, te da držite socijalnu distancu i ograničite kretanje, čime ćete zaštititi ujedno i sebe i druge.

Rad sudova s područja Županije Zapadnohercegovačke za vrijeme trajanja epidemiološke situacije

23 Ožujak 2020

Odluke o radu sudova s područja Županije Zapadnohercegovačke za vrijeme trajanja epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, dostupne su na linkovima kako slijedi:

Županijski sud Široki Brijeg

- https://ksud-sirokibrijeg.pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet?p_id_doc=63047

Općinski sud u Širokom Brijegu

- https://opsud-sirokibrijeg.pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet?p_id_doc=63040

Općinski sud u Ljubuškom

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet?p_id_doc=63054

VSTV BiH Odluka o organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima u BiH

23 Ožujak 2020

22. 03.2020.,Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH donijelo je Odluku o organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima u BiH u cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja pojave širenja COOVID 19, naloživši mjere.

Odluka VSTV BiH novo.pdf

Izdavanje dozvola za kretanje u vremenu policijskog sata od 18 do 05 sati.

22 Ožujak 2020

Dozvolu za kretanje osoba na području Županije Zapadnohercegovačke u vremenu od 18:00 sati do 05:00 sati izdaju županijski/gradski/općinski stožeri civilne zaštite, a na temelju pisanog zahtjeva pravnih i fizičkih osoba, za sve osobe koje su uključene u provođenje i nadzor nad provođenjem mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, te zaposlenike kojima se proces rada odvija u smjenama.

Gradski/općinski stožeri civilne zaštite, samostalno i na pisani zahtjev, izdaju Dozvole za sve zaposlenike gradskih/općinskih službi, te pravnih osoba kojima je osnivač grad/općina, a koji su uključeni u provođenje i nadzor nad provođenjem mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, pripadnike službi zaštite i spašavanja na razini grada/općine, volontere i zaposlenike gradskih/općinskih organizacija Crvenog križa, te na zahtjev drugih pravnih i fizičkih osoba (gospodarska i trgovačka društva u kojima se proces rada odvija u smjenama, prijevoznici, novinari itd.) koje djeluju na razini grada/općine a obuhvaćene su točkom 2. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite (broj: 14-05-44-44-1/20 od 21. 03. 2020. godine).

Opširnije

Policijski sat na snazi u ŽZH

22 Ožujak 2020

Na izvanrednoj sjednici Stožer civilne zaštite donio je Zapovijed o uvođenju policijskog sata u trajanju od 18.00 do 05.00 sati. Pod pojmom policijskog sata podrazumijeva se zabrana svih kretanja bez odobrenja nadležnog tijela. Svi građani su dužni poštivati ovu Zapovijed koja je na snazi od 22.ožujka 2020.godine od 18.00 sati, kao i sve Zapovijedi koje je donio Stožer civilne zaštite ŽZH, a koje su na snazi do 31.ožujka 2020. godine. Poštivanje i provođenje ove zapovijedi nadzirat će policijski službenici Uprave policije MUP-a ŽZH.